داريك

صندوق س.اعتماد داريك-د

1400/04/03 03:56:38
پایانی:10,714
(0%)
آخرین:10,710
(-0.03%)

تعداد معاملات:20
حجم:182,264
ارزش معاملات:1.95B
حجم مبنا:1
9,64311,785
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
10,600
10,710
11,3001
1500
10,500
10,715
1,088,33611
15,000
10,450
11,270
5001
18,664(10%)
1(33%)
حجمحقیقیتعداد
170,600(94%)
6(86%)
163,600(90%)
2(67%)
حجمحقوقیتعداد
11,664(6%)
1(14%)
سرانه خرید حقیقی: 199,966,096 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 304,634,733 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.52
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -