داریک

صندوق س.اعتماد داریک-د

1400/07/27 21:15:28
پایانی:11,687
(0.05%)
آخرین:11,687
(0.05%)

تعداد معاملات:29
حجم:450,706
ارزش معاملات:5.26B
حجم مبنا:1
10,51312,849
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
181,671,965
11,687
11,689
402,5205
1100,000
11,686
11,690
517,1666
1100,000
11,685
11,693
700,0007
122,171(27%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
344,682(76%)
11(92%)
328,535(73%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
106,024(24%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 285,562,495 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 366,208,957 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -