دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

1400/07/27 21:46:43
پایانی:10,068
(0.18%)
آخرین:10,051
(0.01%)

تعداد معاملات:158
حجم:4.97M
ارزش معاملات:50.05B
حجم مبنا:1
9,04511,053
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
10,050
10,051
174,2173
11,500
10,049
10,060
21,9542
12,000
10,048
10,061
11,0003
2,670,661(54%)
26(90%)
حجمحقیقیتعداد
286,869(6%)
12(80%)
2,301,000(46%)
3(10%)
حجمحقوقیتعداد
4,684,792(94%)
3(20%)
سرانه خرید حقیقی: 1,034,162,113 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.30سرانه فروش حقیقی: 240,683,091 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -