دارا

صندوق س. دارا الگوريتم-د

1400/04/03 04:27:54
پایانی:9,972
(0.03%)
آخرین:9,970
(0.01%)

تعداد معاملات:147
حجم:881,516
ارزش معاملات:8.79B
حجم مبنا:1
8,97310,965
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,000
9,955
9,975
21,6722
000
9,985
7,0001
000
9,989
318,4514
261,516(30%)
21(95%)
حجمحقیقیتعداد
795,874(90%)
27(96%)
620,000(70%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
85,642(10%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 124,182,740 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 293,942,797 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.37
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -