آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

1400/03/29 07:43:14
پایانی:6,631
(0%)
آخرین:6,660
(0.43%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
5,9687,294
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,005
6,605
6,666
15,0002
19,600
6,320
6,678
28,8161
253,000
6,301
6,700
285,2006
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -