آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

1400/08/01 17:43:02
پایانی:7,903
(-1.27%)
آخرین:7,860
(-1.81%)

تعداد معاملات:226
حجم:1.44M
ارزش معاملات:11.39B
حجم مبنا:1
7,2058,805
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
294,025
7,851
7,880
97,2283
2101,000
7,850
7,900
5,0001
15,000
7,820
7,910
1,0001
309,848(21%)
53(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,429,522(99%)
87(99%)
1,131,530(79%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
11,856(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 46,202,429 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 129,856,463 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.81
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -