افران

صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت

1400/04/03 07:35:36
پایانی:13,606
(0.03%)
آخرین:13,607
(0.04%)

تعداد معاملات:1,061
حجم:30.68M
ارزش معاملات:417B
حجم مبنا:1
12,24114,961
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
171,615,961
13,607
13,610
3841
867,566,127
13,605
13,630
54,0001
477,000
13,604
13,800
77,5001
5,241,773(17%)
211(99%)
حجمحقیقیتعداد
19,480,049(63%)
167(99%)
25,438,276(83%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
11,200,000(37%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 338,007,409 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.21سرانه فروش حقیقی: 1,587,099,082 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.70
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -