افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

1400/07/27 21:57:12
پایانی:14,529
(0.05%)
آخرین:14,528
(0.04%)

تعداد معاملات:1,171
حجم:35.32M
ارزش معاملات:513B
حجم مبنا:1
13,06915,973
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25825,210,607
14,528
14,529
33,5651
202,000,000
14,527
14,531
3451
202,000,000
14,526
14,532
2,145,27022
9,862,900(28%)
220(98%)
حجمحقیقیتعداد
8,473,942(24%)
230(98%)
25,463,826(72%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
26,852,784(76%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 651,354,882 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 535,295,231 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -