یاقوت

صندوق س یاقوت آگاه-ثابت

1400/03/25 23:19:43
پایانی:12,480
(-0.1%)
آخرین:12,481
(-0.09%)

تعداد معاملات:580
حجم:9.21M
ارزش معاملات:114B
حجم مبنا:1
11,24413,742
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
10510,107,675
12,479
12,481
4,6072
24,132
12,450
12,482
4,6712
000
12,483
1,6001
1,484,984(16%)
172(99%)
حجمحقیقیتعداد
7,919,685(86%)
191(99%)
7,727,780(84%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,293,079(14%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 107,747,676 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.21سرانه فروش حقیقی: 517,474,705 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.80
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -