کیا

کیا الکترود شرق

1400/02/17 21:29:26
پایانی:8,635
(0%)
آخرین:8,635
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
199,999
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
9,050
350,0007
000000
000000
0(0%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
5
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
3
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34761,2922,5162,108-
حمایت22,1082,5162,9243,978-
حمایت15,3716,1873,3325,13325,905
P7,0037,4117,0037,003-
مقاومت110,26611,08213,9378,87325,905
مقاومت211,89812,30614,34510,028-
مقاومت315,16115,97714,75311,898-


آخرین اخبار کیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر