قتربت

قند تربت حیدریه

1400/07/27 22:33:57
پایانی:50,358
(4.11%)
آخرین:50,785
(4.99%)

تعداد معاملات:1,156
حجم:174,429
ارزش معاملات:8.85B
حجم مبنا:211,887
45,94950,785
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
928274,185
50,785
50,785
1,2004
1100
50,758
000
2600
49,818
000
174,429(100%)
239(100%)
حجمحقیقیتعداد
19,029(11%)
30(97%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
155,400(89%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 36,752,701 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 31,942,079 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
5
خرید
4
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
5
خرید
2
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
2
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,24326,75030,51029,256-
حمایت229,25630,51031,76435,001-
حمایت139,28341,79033,01738,551147,930
P44,29645,55044,29644,296-
مقاومت154,32356,83065,60250,041147,930
مقاومت259,33660,59066,85553,591-
مقاومت369,36371,87068,11059,336-


آخرین اخبار قتربت

نمایش اخبار قدیمی‌تر