آساميد

صندوق س.مشترك آسمان اميد -د

1400/07/30 22:46:02
پایانی:13,226
(0.08%)
آخرین:13,235
(0.15%)

تعداد معاملات:319
حجم:11.8M
ارزش معاملات:156B
حجم مبنا:1
11,89414,536
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1800
13,223
13,235
6,835,26569
2129,800
13,222
13,245
1,000,00010
19919,853,740
13,221
13,255
1,000,00010
640,219(5%)
57(93%)
حجمحقیقیتعداد
649,451(6%)
32(94%)
11,166,260(95%)
4(7%)
حجمحقوقیتعداد
11,157,028(94%)
2(6%)
سرانه خرید حقیقی: 148,553,271 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 268,426,216 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.81
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -