آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

1400/03/29 07:38:06
پایانی:12,185
(0%)
آخرین:12,188
(0.02%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
10,96713,403
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
12,189
17,8601
000
12,199
8601
000
12,350
1,3801
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -