غزر

صنعتي زر ماكارون

1400/04/03 05:19:57
پایانی:24,620
(2.88%)
آخرین:24,330
(1.67%)

تعداد معاملات:8,498
حجم:4.47M
ارزش معاملات:110B
حجم مبنا:1.28M
22,74025,120
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2624
24,330
24,400
5001
1260
24,310
24,410
1282
22,720
24,300
24,440
9444
4,341,631(97%)
912(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,891,446(87%)
6,773(100%)
132,600(3%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
582,785(13%)
10(0%)
سرانه خرید حقیقی: 117,204,994 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.29سرانه فروش حقیقی: 14,145,489 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,93619,24520,09220,323-
حمایت220,32320,47720,37521,618-
حمایت122,32622,63520,65722,41873,340
P23,71323,86723,71323,713-
مقاومت125,71626,02528,00225,00874,530
مقاومت227,10327,25728,28425,808-
مقاومت329,10629,41528,56727,103-


آخرین اخبار غزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر