غزر

صنعتی زر ماکارون

1400/07/27 22:54:51
پایانی:11,440
(4.09%)
آخرین:11,530
(4.91%)

تعداد معاملات:4,655
حجم:8.33M
ارزش معاملات:95.34B
حجم مبنا:3.2M
10,45011,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
11,530
11,550
5271
117,311
11,510
11,600
1,17810
11,250
11,470
11,650
1282
5,156,107(62%)
457(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,624,813(55%)
3,738(100%)
3,178,238(38%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,709,532(45%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,071,912 تومانقدرت خرید حقیقی: 9.12سرانه فروش حقیقی: 14,154,055 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-16,806-19,995-14,762-3,153-
حمایت2-3,153-4,747-13,0164,841-
حمایت14,123935-11,2739,78133,300
P17,77616,18217,77617,776-
مقاومت125,05321,86534,07325,77134,200
مقاومت238,70637,11235,81630,711-
مقاومت345,98342,79537,56238,706-


آخرین اخبار غزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر