شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

1400/07/04 04:28:40
پایانی:12,740
(3.32%)
آخرین:12,760
(3.48%)

تعداد معاملات:18,425
حجم:74.94M
ارزش معاملات:954B
حجم مبنا:9.73M
11,72012,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,885
12,780
12,780
5,6563
1548,799
12,760
12,790
2,2593
3046,217
12,750
12,800
5,3262
69,713,624(93%)
8,821(100%)
حجمحقیقیتعداد
65,387,812(87%)
6,144(100%)
5,232,443(7%)
14(0%)
حجمحقوقیتعداد
9,558,255(13%)
12(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,686,041 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 135,586,055 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,2968,0208,81010,153-
حمایت210,15310,0159,07311,360-
حمایت111,45611,1809,33612,10638,180
P13,31313,17513,31313,313-
مقاومت114,61614,34016,18314,52038,540
مقاومت216,47316,33516,44615,266-
مقاومت317,77617,50016,71016,473-


آخرین اخبار شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر