شستا

سرمايه گذاري تامين اجتماعي

1400/04/02 16:55:07
پایانی:11,930
(2.93%)
آخرین:12,160
(4.91%)

تعداد معاملات:18,897
حجم:148M
ارزش معاملات:1,773B
حجم مبنا:11.78M
11,02012,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
77117,648,549
12,160
12,200
4301
67,190
12,150
12,210
4,2261
32,198
12,140
12,220
4201
128,814,485(87%)
5,058(100%)
حجمحقیقیتعداد
99,699,301(67%)
9,138(100%)
19,851,216(13%)
20(0%)
حجمحقوقیتعداد
48,966,400(33%)
23(0%)
سرانه خرید حقیقی: 303,826,968 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.33سرانه فروش حقیقی: 130,161,157 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,2307,5808,2508,220-
حمایت28,2208,3958,4739,243-
حمایت19,91010,2608,6969,87634,820
P10,90011,07510,90010,900-
مقاومت112,59012,94014,50311,92335,380
مقاومت213,58013,75514,72612,556-
مقاومت315,27015,62014,95013,580-


آخرین اخبار شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر