شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

1400/09/10 07:21:23
پایانی:11,190
(0%)
آخرین:11,100
(-0.8%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:10.35M
10,64011,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,512
11,070
11,230
10,0061
46,709
11,000
11,300
70,0001
1500
10,950
11,400
12,1304
37,174,203(74%)
3,010(100%)
حجمحقیقیتعداد
47,244,780(94%)
3,985(100%)
12,860,707(26%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,790,130(6%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 138,199,113 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 132,664,764 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,8736,6157,3628,626-
حمایت28,6268,4977,6119,768-
حمایت19,8639,6057,86010,47433,100
P11,61611,48711,61611,616-
مقاومت112,85312,59514,33912,75833,590
مقاومت214,60614,47714,58813,464-
مقاومت315,84315,58514,83714,606-


آخرین اخبار شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر