شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

1399/12/17 13:55:59
پایانی:18,360
(0.87%)
آخرین:18,510
(1.7%)

تعداد معاملات:25,949
حجم:62.44M
ارزش معاملات:1,146B
حجم مبنا:6.46M
17,84019,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
18,500
18,500
2,4232
117,633
18,480
18,510
25,31310
1323,186
18,460
18,520
17,6347
57,680,030(92%)
9,424(100%)
حجمحقیقیتعداد
57,762,853(92%)
11,990(100%)
4,769,695(8%)
13(0%)
حجمحقوقیتعداد
4,686,872(8%)
11(0%)
سرانه خرید حقیقی: 112,373,233 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 88,450,874 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,2038,2209,93513,616-
حمایت213,61613,12510,50716,237-
حمایت116,06315,08011,07817,85655,240
P20,47619,98520,47620,476-
مقاومت122,92321,94025,94123,09755,910
مقاومت227,33626,84526,51224,716-
مقاومت329,78328,80027,08527,336-


آخرین اخبار شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر