گنجين

صندوق س. گنجينه يكم آويد-د

1400/07/30 22:25:06
پایانی:13,949
(0.06%)
آخرین:13,947
(0.05%)

تعداد معاملات:13
حجم:30,244
ارزش معاملات:421M
حجم مبنا:1
12,54615,334
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
387,427
13,947
13,955
1,0002
5499,630
13,946
13,956
200,0002
1365
13,850
13,957
300,0003
9,776(32%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
30,244(100%)
7(100%)
20,468(68%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 22,727,570 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 60,267,650 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.65
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -