گنجین

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

1400/03/29 10:26:20
پایانی:13,048
(0.11%)
آخرین:13,050
(0.13%)

تعداد معاملات:4
حجم:94,329
ارزش معاملات:1.23B
حجم مبنا:1
11,73014,336
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3106,910
13,050
13,061
2,5001
1100,000
13,049
13,062
15,4412
3159,496
13,048
13,063
1,5561
555(1%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
94,329(100%)
4(100%)
93,774(99%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 7,241,640 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.02سرانه فروش حقیقی: 307,701,198 تومانقدرت فروش حقیقی: 42.49
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -