صبا

سرمايه گذاري صبا تامين

1400/04/03 04:17:30
پایانی:7,278
(2.29%)
آخرین:7,415
(4.21%)

تعداد معاملات:2,983
حجم:15.31M
ارزش معاملات:111B
حجم مبنا:16.48M
6,7607,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
224,986
7,414
7,420
6961
213,039
7,413
7,429
14,2541
24,452
7,412
7,430
265,2005
15,079,504(98%)
851(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,912,363(84%)
1,296(100%)
235,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,402,141(16%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,964,312 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.78سرانه فروش حقیقی: 72,512,482 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,6605,7206,0026,165-
حمایت26,1656,1956,0966,596-
حمایت16,7906,8506,1906,86321,938
P7,2957,3257,2957,295-
مقاومت17,9207,9808,6397,72622,299
مقاومت28,4258,4558,7337,993-
مقاومت39,0509,1108,8278,425-


آخرین اخبار صبا

نمایش اخبار قدیمی‌تر