آریا

پلیمر آریا ساسول

1400/08/01 17:16:48
پایانی:106,055
(-4.29%)
آخرین:105,525
(-4.77%)

تعداد معاملات:4,948
حجم:1.41M
ارزش معاملات:149B
حجم مبنا:902,397
105,276116,356
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24,693
105,525
105,540
10,2311
116
105,520
105,550
1133
32,325
105,516
105,560
1,0962
1,235,860(88%)
2,232(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,352,768(96%)
1,801(100%)
174,989(12%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
58,081(4%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 58,722,729 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 79,660,083 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
18
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت374,74375,36781,13385,651-
حمایت285,65185,96383,05694,462-
حمایت197,80798,43184,97799,905328,003
P108,715109,027108,715108,715-
مقاومت1120,871121,495134,948117,526331,313
مقاومت2131,779132,091136,869122,969-
مقاومت3143,935144,559138,793131,779-


آخرین اخبار آریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر