آریا

پلیمر آریا ساسول

1400/03/29 10:17:00
پایانی:83,508
(0.02%)
آخرین:83,495
(0.01%)

تعداد معاملات:1,103
حجم:463,795
ارزش معاملات:38.74B
حجم مبنا:1.19M
79,31087,658
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,671
83,495
83,500
1141
1600
83,465
83,501
3223
11,949
83,461
83,509
1141
250,495(54%)
393(99%)
حجمحقیقیتعداد
362,196(78%)
560(100%)
214,201(46%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
102,500(22%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,227,319 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 54,011,184 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
17
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت352,52652,64557,79762,713-
حمایت262,71362,77259,51670,586-
حمایت173,13673,25561,23375,450250,655
P83,32383,38283,32383,323-
مقاومت193,74693,865105,88691,196253,350
مقاومت2103,933103,992107,60396,060-
مقاومت3114,356114,475109,322103,933-


آخرین اخبار آریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر