شگویا

پتروشیمی تندگویان

1400/05/10 19:23:29
پایانی:11,271
(-1.78%)
آخرین:11,190
(-2.49%)

تعداد معاملات:6,257
حجم:30.92M
ارزش معاملات:348B
حجم مبنا:9.58M
10,90312,049
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,200
11,185
11,190
10,0001
23,900
11,183
11,191
120,8162
26,000
11,182
11,193
8071
19,351,276(63%)
1,815(100%)
حجمحقیقیتعداد
28,815,386(93%)
2,697(100%)
11,570,386(37%)
9(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,106,276(7%)
8(0%)
سرانه خرید حقیقی: 120,169,824 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 120,422,030 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,7486,2277,0927,001-
حمایت27,0017,2407,3818,323-
حمایت19,2109,6897,6699,14034,164
P10,46310,70210,46310,463-
مقاومت112,67213,15115,17011,78534,852
مقاومت213,92514,16415,45812,602-
مقاومت316,13416,61315,74713,925-


آخرین اخبار شگویا

نمایش اخبار قدیمی‌تر