رافزا

رایان هم افزا

1400/07/26 11:19:29
پایانی:70,155
(-2.35%)
آخرین:69,002
(-3.95%)

تعداد معاملات:1,597
حجم:147,178
ارزش معاملات:10.21B
حجم مبنا:210,701
68,25475,438
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1156
69,002
69,003
1271
21,452
69,001
69,100
224
51,442
69,000
69,193
112
147,315(100%)
119(100%)
حجمحقیقیتعداد
147,303(100%)
1,414(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
12(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 86,847,763 تومانقدرت خرید حقیقی: 11.88سرانه فروش حقیقی: 7,308,374 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,86613,10022,55043,533-
حمایت243,53340,65025,70257,972-
حمایت156,66650,90028,85166,893208,200
P81,33378,45081,33381,333-
مقاومت194,46688,700110,74895,772213,400
مقاومت2119,133116,250113,897104,693-
مقاومت3132,266126,500117,050119,133-


آخرین اخبار رافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر