رافزا

رایان هم افزا

1400/05/10 18:52:17
پایانی:75,252
(-1.59%)
آخرین:75,001
(-1.91%)

تعداد معاملات:5,290
حجم:1.03M
ارزش معاملات:78.14B
حجم مبنا:199,615
72,64580,291
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1177
75,001
75,001
61
161,485,893
75,000
75,020
2,9302
1100
74,993
75,030
234
508,045(49%)
327(100%)
حجمحقیقیتعداد
838,466(81%)
4,708(100%)
530,456(51%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
200,035(19%)
7(0%)
سرانه خرید حقیقی: 116,915,603 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.72سرانه فروش حقیقی: 13,401,920 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت343,80241,19146,85957,751-
حمایت257,75156,44548,75066,412-
حمایت166,47663,86550,63971,763225,246
P80,42579,11980,42580,425-
مقاومت189,15086,53999,76489,086228,424
مقاومت2103,099101,793101,65394,437-
مقاومت3111,824109,213103,544103,099-


آخرین اخبار رافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر