رافزا

رایان هم افزا

1400/02/27 12:20:43
پایانی:106,417
(-0.02%)
آخرین:101,126
(-4.99%)

تعداد معاملات:11
حجم:813
ارزش معاملات:82.21M
حجم مبنا:140,675
101,126111,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
188
92,111
101,126
3,136,8269,506
000
101,127
21,90744
000
101,128
94117
813(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
813(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 7,865,183 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.09سرانه فروش حقیقی: 86,517,021 تومانقدرت فروش حقیقی: 11.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت378,04975,15479,49789,630-
حمایت289,63088,18280,94596,266-
حمایت195,42092,52582,392100,365303,633
P107,001105,553107,001107,001-
مقاومت1112,791109,896120,029113,637303,633
مقاومت2124,372122,924121,476117,736-
مقاومت3130,162127,267122,924124,372-


آخرین اخبار رافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر