ساوه

سیمان ساوه

1400/03/26 00:21:42
پایانی:45,253
(-0.52%)
آخرین:45,495
(0%)

تعداد معاملات:2,019
حجم:1.2M
ارزش معاملات:54.64B
حجم مبنا:351,503
43,22047,768
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,306
45,495
45,496
2,6782
17,782
45,493
45,497
3001
12,000
45,000
45,500
8122
1,048,075(87%)
209(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,207,378(100%)
1,334(100%)
159,563(13%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
260(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 226,930,803 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.54سرانه فروش حقیقی: 40,957,628 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
9
خرید
9
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,79516,16621,00327,098-
حمایت227,09826,78322,61734,489-
حمایت136,14435,51524,22939,055134,758
P46,44746,13246,44746,447-
مقاومت155,49354,86466,15053,838136,574
مقاومت265,79665,48167,76258,404-
مقاومت374,84274,21369,37665,796-


آخرین اخبار ساوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر