ويسا

سرمايه گذاري ايساتيس پويا

1400/07/29 05:47:33
پایانی:7,686
(2.98%)
آخرین:7,686
(2.98%)

تعداد معاملات:280
حجم:1.82M
ارزش معاملات:14.02B
حجم مبنا:1.3M
7,2407,686
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3392,806,743
7,686
000
12,880
7,685
000
212,342
7,600
000
1,344,190(74%)
52(95%)
حجمحقیقیتعداد
1,621,390(89%)
44(98%)
480,000(26%)
3(5%)
حجمحقوقیتعداد
202,800(11%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 198,681,621 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 283,227,353 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
6
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-11,330-12,721-9,320-3,136-
حمایت2-3,136-3,831-8,1852,061-
حمایت12,275883-7,0525,27123,058
P10,4699,77310,46910,469-
مقاومت115,88014,48822,42415,66623,058
مقاومت224,07423,37823,55718,876-
مقاومت329,48528,09324,69224,074-


آخرین اخبار ویسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر