ولپارس

ليزينگ پارسيان

1400/07/29 04:55:28
پایانی:4,242
(-2.66%)
آخرین:4,216
(-3.25%)

تعداد معاملات:2,637
حجم:5.87M
ارزش معاملات:24.91B
حجم مبنا:3.53M
4,1414,575
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
4,191
4,216
78,9183
11,100
4,189
4,220
6,7243
217,000
4,188
4,222
5,0001
5,872,562(100%)
292(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,872,339(100%)
2,185(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
223(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 85,313,041 تومانقدرت خرید حقیقی: 7.48سرانه فروش حقیقی: 11,400,669 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1808441,4062,641-
حمایت22,6412,4731,5933,500-
حمایت13,4283,0921,7804,03012,746
P4,8894,7214,8894,889-
مقاومت15,6765,3406,6515,74812,916
مقاومت27,1376,9696,8386,278-
مقاومت37,9247,5887,0267,137-


آخرین اخبار ولپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر