وپویا

سرمایه گذاری پویا

1400/03/25 23:19:43
پایانی:4,357
(-4.09%)
آخرین:4,317
(-4.97%)

تعداد معاملات:5,602
حجم:12.38M
ارزش معاملات:53.94B
حجم مبنا:3.44M
4,3164,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
419,981
4,316
4,319
4562
15,000
4,303
4,320
123,6265
11,220
4,137
4,321
2201
12,183,078(98%)
642(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,382,162(100%)
4,292(100%)
200,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
916(0%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,681,730 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.58سرانه فروش حقیقی: 12,569,683 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4971,2421,7902,849-
حمایت22,8492,7211,9723,686-
حمایت13,6893,4342,1554,20313,474
P5,0414,9135,0415,041-
مقاومت15,8815,6266,9045,87813,712
مقاومت27,2337,1057,0876,395-
مقاومت38,0737,8187,2707,233-


آخرین اخبار وپویا

نمایش اخبار قدیمی‌تر