وپویا

سرمایه گذاری پویا

1400/07/28 10:27:25
پایانی:4,246
(0.04%)
آخرین:4,243
(-0.02%)

تعداد معاملات:827
حجم:1.5M
ارزش معاملات:6.4B
حجم مبنا:3.64M
4,0324,456
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,459
4,243
4,250
2,2543
12,218
4,236
4,251
2281
21,529
4,233
4,253
30,6225
1,538,850(100%)
116(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,538,194(100%)
643(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
656(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,327,216 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.55سرانه فروش حقیقی: 10,157,343 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0036451,2392,549-
حمایت22,5492,3701,4373,457-
حمایت13,3803,0221,6354,01812,651
P4,9264,7474,9264,926-
مقاومت15,7575,3996,7865,83412,791
مقاومت27,3037,1246,9846,395-
مقاومت38,1347,7767,1827,303-


آخرین اخبار وپویا

نمایش اخبار قدیمی‌تر