سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

1400/07/30 22:25:06
پایانی:74,800
(-1.74%)
آخرین:74,790
(-1.76%)

تعداد معاملات:1,474
حجم:1.22M
ارزش معاملات:91.39B
حجم مبنا:1
68,52083,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2220
74,710
74,790
4,9321
180
74,680
74,810
9171
42,098
74,670
74,840
5492
1,109,882(91%)
540(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,221,882(100%)
333(100%)
112,000(9%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 153,739,210 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 274,464,785 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.79
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -