سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

1400/03/29 10:28:23
پایانی:60,950
(1.31%)
آخرین:60,620
(0.76%)

تعداد معاملات:313
حجم:352,047
ارزش معاملات:21.46B
حجم مبنا:1
54,15066,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1640
60,620
60,690
3071
182
60,610
60,700
4,0584
1500
60,600
60,730
1001
260,984(72%)
118(99%)
حجمحقیقیتعداد
360,984(100%)
128(100%)
100,000(28%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 134,804,871 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 171,890,428 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -