گشان

توسعه بين المللي پديده شانديز

1400/07/29 05:16:15
پایانی:19,148
(2.76%)
آخرین:19,191
(2.99%)

تعداد معاملات:1,568
حجم:5.12M
ارزش معاملات:98.08B
حجم مبنا:594,218
18,07519,191
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
29449,983
19,191
19,225
10,9671
1500
19,157
19,233
1,0002
11,037
19,154
19,315
2,0001
4,819,027(94%)
387(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,970,304(97%)
646(99%)
303,477(6%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
152,200(3%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 238,435,992 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.62سرانه فروش حقیقی: 147,324,119 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,3907,4449,40213,251-
حمایت213,25112,77810,05516,243-
حمایت116,22115,27510,70718,09157,022
P21,08220,60921,08221,082-
مقاومت124,05223,10627,67424,07457,573
مقاومت228,91328,44028,32625,922-
مقاومت331,88330,93728,97928,913-


آخرین اخبار گشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر