گشان

توسعه بين المللي پديده شانديز

1400/04/03 04:12:14
پایانی:19,496
(1.65%)
آخرین:19,562
(1.99%)

تعداد معاملات:1,350
حجم:3.06M
ارزش معاملات:59.78B
حجم مبنا:594,218
18,79619,562
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
82293,767
19,562
19,950
1,6073
15,000
19,561
20,000
8791
32,200
19,560
20,111
5001
2,714,538(89%)
399(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,066,407(100%)
645(100%)
351,869(11%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 132,638,177 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 92,686,311 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,86912,26313,47915,909-
حمایت215,90915,60613,88517,768-
حمایت117,73517,12914,29018,91658,314
P20,77520,47220,77520,775-
مقاومت122,60121,99524,83322,63458,686
مقاومت225,64125,33825,23823,782-
مقاومت327,46726,86125,64425,641-


آخرین اخبار گشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر