کپارس

کاشی‌ پارس‌

1400/07/04 04:13:07
پایانی:136,870
(-0.2%)
آخرین:135,000
(-1.56%)

تعداد معاملات:780
حجم:270,422
ارزش معاملات:37.01B
حجم مبنا:109,369
130,300144,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,433
134,000
135,000
2,8721
150
133,600
135,140
371
1749
133,000
136,090
4,7441
220,422(82%)
355(100%)
حجمحقیقیتعداد
253,672(94%)
263(99%)
50,000(18%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
16,750(6%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 84,983,546 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 132,015,538 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت362,36365,28076,90082,686-
حمایت282,68684,14580,776100,442-
حمایت1108,843111,76084,648111,411398,320
P129,166130,625129,166129,166-
مقاومت1155,323158,240185,351146,922408,720
مقاومت2175,646177,105189,223157,891-
مقاومت3201,803204,720193,100175,646-


آخرین اخبار کپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر