بذر

صندوق س بذر اميد آفرين-سهام

1400/07/30 22:19:38
پایانی:100,740
(-1.3%)
آخرین:100,210
(-1.82%)

تعداد معاملات:16
حجم:2,146
ارزش معاملات:216M
حجم مبنا:1
91,870112,270
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2126
100,210
100,580
6322
2200
99,570
101,350
10,0001
19,900
99,350
101,980
5131
5,906(67%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
8,820(99%)
16(94%)
2,964(33%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
50(1%)
1(6%)
سرانه خرید حقیقی: 39,664,696 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 55,532,925 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.40
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -