بذر

صندوق س بذر اميد آفرين-سهام

1400/03/28 19:04:57
پایانی:86,160
(-1.14%)
آخرین:86,120
(-1.19%)

تعداد معاملات:12
حجم:1,263
ارزش معاملات:108M
حجم مبنا:1
78,45095,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,180
86,110
88,000
1,1793
1100
85,450
88,460
10,0001
1100
85,330
89,600
4,0001
443(35%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
1,263(100%)
8(100%)
820(65%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 9,542,220 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 13,602,510 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -