شساخت

مهندسي و ساختمان صنايع نفت

1400/07/30 22:56:30
پایانی:45,553
(0%)
آخرین:44,188
(-2.99%)

تعداد معاملات:6
حجم:1,090
ارزش معاملات:48.16M
حجم مبنا:1M
44,18846,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
38,978
44,188
303,39835
000
44,400
1,3001
000
45,500
2,0001
1,090(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,090(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 12,413,192 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 49,652,770 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
17
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت335,81835,51836,96339,009-
حمایت239,00938,85937,44541,217-
حمایت141,59841,29837,92642,581132,564
P44,78944,63944,78944,789-
مقاومت147,37847,07850,44946,997132,564
مقاومت250,56950,41950,93048,361-
مقاومت353,15852,85851,41350,569-


آخرین اخبار شساخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر