سنوين

سرمايه گذاري اقتصاد نوين

1400/07/30 23:54:09
پایانی:7,552
(-0.29%)
آخرین:7,347
(-2.99%)

تعداد معاملات:44
حجم:122,714
ارزش معاملات:902M
حجم مبنا:1.32M
7,3477,801
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
7,347
73,18318
000
7,360
2,6791
000
7,400
2,1742
114,590(93%)
23(96%)
حجمحقیقیتعداد
122,714(100%)
22(100%)
8,124(7%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 37,625,377 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 42,124,369 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4685,3055,6456,311-
حمایت26,3116,2295,7596,830-
حمایت16,8296,6665,8727,15222,041
P7,6727,5907,6727,672-
مقاومت18,1908,0278,8218,19122,173
مقاومت29,0338,9518,9348,513-
مقاومت39,5519,3889,0489,033-


آخرین اخبار سنوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر