حرهشا

رهشاد سپاهان (سهامی عام

1400/07/30 23:22:46
پایانی:119,559
(0%)
آخرین:121,582
(1.69%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:75,000
115,973123,145
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,95338,21652,11047,479-
حمایت247,47952,11056,74568,709-
حمایت184,53093,79361,37581,825364,746
P103,056107,687103,056103,056-
مقاومت1140,107149,370181,788124,286364,746
مقاومت2158,633163,264186,418137,402-
مقاومت3195,684204,947191,053158,633-


آخرین اخبار حرهشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر