الماس

صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س

1400/04/03 03:35:43
پایانی:101,755
(0.93%)
آخرین:102,000
(1.17%)

تعداد معاملات:18
حجم:8,436
ارزش معاملات:858M
حجم مبنا:1
90,735110,897
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
101,510
102,000
5,8254
18,724
101,000
102,500
3001
199
100,008
105,000
2001
7,160(85%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
4,089(48%)
11(92%)
1,276(15%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
4,347(52%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 104,080,828 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.75سرانه فروش حقیقی: 37,825,108 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.36
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -