الماس

صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س

1400/07/27 20:59:53
پایانی:113,987
(0.67%)
آخرین:113,030
(-0.16%)

تعداد معاملات:39
حجم:6,279
ارزش معاملات:715M
حجم مبنا:1
101,899124,543
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1105
113,011
114,994
8001
2150
112,750
114,995
6,0091
190
112,736
114,999
501
6,279(100%)
14(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,279(100%)
17(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 51,123,169 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 42,101,433 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -