جوین

کشت و صنعت جوین

1400/02/17 21:44:52
پایانی:4,978
(-0.12%)
آخرین:4,785
(-3.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4M
4,7855,233
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
4,785
16,956,255303
000
4,790
9,0001
000
4,800
10,0001
116,035(100%)
19(100%)
حجمحقیقیتعداد
116,035(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 30,401,170 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.11سرانه فروش حقیقی: 288,811,115 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2203,0173,3224,035-
حمایت24,0353,9333,4244,502-
حمایت14,4424,2393,5264,79014,550
P5,2575,1555,2575,257-
مقاومت15,6645,4616,1735,72414,550
مقاومت26,4796,3776,2756,012-
مقاومت36,8866,6836,3776,479-


آخرین اخبار جوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر