جوین

کشت و صنعت جوین

1400/07/26 12:22:30
پایانی:3,012
(-1.56%)
آخرین:2,969
(-2.97%)

تعداد معاملات:219
حجم:1.9M
ارزش معاملات:5.67B
حجم مبنا:3.21M
2,9693,151
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
2,969
538,28512
000
3,000
81,7003
000
3,003
5,7301
1,648,966(83%)
81(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,978,966(100%)
96(100%)
330,000(17%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 61,317,106 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 62,090,058 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5631,3821,6552,290-
حمایت22,2902,2001,7462,707-
حمایت12,6552,4741,8372,9659,060
P3,3823,2923,3823,382-
مقاومت13,7473,5664,2023,7999,177
مقاومت24,4744,3844,2934,057-
مقاومت34,8394,6584,3854,474-


آخرین اخبار جوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر