تماوند

تامین سرمایه دماوند

1400/07/27 23:10:30
پایانی:6,169
(0.52%)
آخرین:6,165
(0.45%)

تعداد معاملات:212
حجم:5.84M
ارزش معاملات:36.04B
حجم مبنا:2.8M
5,9536,321
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,085
6,165
6,200
69,4831
336,877
6,164
6,263
12,6893
1100,000
6,163
6,292
74,1572
882,386(15%)
56(95%)
حجمحقیقیتعداد
274,181(5%)
35(92%)
4,959,887(85%)
3(5%)
حجمحقوقیتعداد
5,568,092(95%)
3(8%)
سرانه خرید حقیقی: 97,204,272 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.01سرانه فروش حقیقی: 48,326,359 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3433,0573,5774,670-
حمایت24,6704,5273,7515,465-
حمایت15,4255,1393,9245,95718,358
P6,7526,6096,7526,752-
مقاومت17,5077,2218,4357,54718,698
مقاومت28,8348,6918,6088,039-
مقاومت39,5899,3038,7828,834-


آخرین اخبار تماوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر