تماوند

تامين سرمايه دماوند

1400/04/03 08:48:49
پایانی:4,465
(-1.23%)
آخرین:4,442
(-1.74%)

تعداد معاملات:244
حجم:2.38M
ارزش معاملات:10.64B
حجم مبنا:2.8M
4,3864,656
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,677
4,466
4,520
5,3351
125,000
4,443
4,521
8,6311
124,169
4,441
4,530
5,0001
1,836,153(77%)
100(97%)
حجمحقیقیتعداد
2,374,968(99%)
79(99%)
552,500(23%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
13,685(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 81,984,231 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 134,230,786 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7112,5162,8373,548-
حمایت23,5483,4512,9444,039-
حمایت13,9953,8003,0514,34213,214
P4,8324,7354,8324,832-
مقاومت15,2795,0845,8325,32313,413
مقاومت26,1166,0195,9395,626-
مقاومت36,5636,3686,0476,116-


آخرین اخبار تماوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر