باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

1400/03/29 11:56:21
پایانی:5,128
(-1.02%)
آخرین:5,100
(-1.56%)

تعداد معاملات:746
حجم:5.55M
ارزش معاملات:28.55B
حجم مبنا:1.93M
5,0265,336
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,784
5,026
5,099
2,9001
000
5,109
100,0001
000
5,110
1,9751
4,136,619(68%)
292(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,071,794(100%)
247(100%)
1,935,175(32%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 72,645,829 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 126,057,326 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
5
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
3
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7462,9843,3753,289-
حمایت23,2893,4083,5053,886-
حمایت14,3094,5473,6354,25515,866
P4,8524,9714,8524,852-
مقاومت15,8726,1107,0225,44916,121
مقاومت26,4156,5347,1525,818-
مقاومت37,4357,6737,2826,415-


آخرین اخبار باران

نمایش اخبار قدیمی‌تر