سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/10/28
11:08
نقطه حمایتی لیدرهای برخی گروه ها خساپا 190-200 طبق نمودار شپنا 860، تومن پس از دست دادن 1050 تومن فولاد 900-950 شستا 1900-1850

نقطه حمایتی لیدرهای برخی گروه هاخساپا ۱۹۰-۲۰۰ طبق نمودارشپنا ۸۶۰، تومن پس از دست دادن ۱۰۵۰ تومنفولاد ۹۰۰-۹۵۰شستا ۱۹۰۰-۱۸۵۰

انتهای خبر

0
0