بتاسهم
1401/02/08
18:11
#سخاش با سرمایه قدیم در 12ماهه حسابرسی شده 12805 ریال سود محقق کرده است

#سخاش با سرمایه قدیم در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۱۲۸۰۵ ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0