همفکران
1400/01/08
11:14
#کدال #شفاف_سازی #خودرو 📌انتشار اوراق بدهی انتشار صكوك مرابحه با نرخ 18 درصد جهت تامين مالي شركت جهت خريد مواد اوليه

#کدال


#شفاف_سازی


#خودرو📌انتشار اوراق بدهیانتشار صکوک مرابحه با نرخ ۱۸ درصد جهت تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیهانتهای خبر

0
0