تی اس ای پرس
1399/10/29
09:46
تلاش #فولاد برای تعادل؛ در حالیکه سایر سهام تاثیرگذار بازار در صف فروش فقط نگاه همدیگر میکنند!!

تلاش #فولاد برای تعادل؛ در حالیکه سایر سهام تاثیرگذار بازار در صف فروش فقط نگاه همدیگر میکنند!!


انتهای خبر

0
0