بورس۲۴
1400/11/04
17:52
بررسی روند درآمد در «وتعاون»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه تعاون تعاونی در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۸۲۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بررسی روند درآمد در «وتعاون»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه تعاون تعاونی در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۸۲۹ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نموده که ۶۱ میلیارد تومان در دی ماه محقق شده است.وتعاون
انتهای خبر

0
0