پارسیس تحلیل
1399/10/08
16:30
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته دوم دی 1399 به 648 میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته دوم دی ۱۳۹۹ به ۶۴۸ میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0