اسمارت بورس
1399/08/12
14:39
گلدمن ساکس در ماههای آتی نوسان بیشتری را در قیمت نفت پیش بینی می کند🌀

گلدمن ساکس در ماههای آتی نوسان بیشتری را در قیمت نفت پیش بینی می کند🌀


انتهای خبر

0
0