بولتن اقتصادی
1399/11/12
10:20
اینترنت ارزان می‌شود 🔹 تعرفه اینترنت زیرساخت، با تصویب امروز (یکشنبه 12 بهمن 1399) کمیسیون تنظیم مقررات، 25٪ کاهش یافت./برنا

اینترنت ارزان می‌شود🔹 تعرفه اینترنت زیرساخت، با تصویب امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹) کمیسیون تنظیم مقررات، ۲۵٪ کاهش یافت./برنا

انتهای خبر

0
0