بورس۲۴
1400/12/28
15:17
اعتلا البرز ار عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در اسفند ماه حدود ۱۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

اعتلا البرز ار عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در اسفند ماه حدود ۱۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۲۰ میلیارد تومان افزایش داشت.

ا
انتهای خبر

0
0