بولتن اقتصادی
1399/10/07
18:51
بحث و بررسی درباره FATF در کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود / پیشنهاد تاسیس مرکز خنثی سازی تحریم 🔹 رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ با ...

بحث و بررسی درباره FATF در کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود / پیشنهاد تاسیس مرکز خنثی سازی تحریم🔹 رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به برگزاری جلسه این کمیته برای بحث و بررسی درباره FATF و لوایح پالرمو و CFT، گفت: پیشنهاد تاسیس مرکز پایش و خنثی سازی تحریم‌ها در این جلسه مطرح شد که قرار شد در آینده بیشتر به آن پرداخته شود.

انتهای خبر

0
0