بتاسهم
1399/11/08
08:21
#تاپیکو بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - تاپیکو در تاریخ 7 بهمن 1399 - پرتفوی دی ماه پرتفوی بورسی: ...

#تاپیکو


بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - تاپیکو در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ - پرتفوی دی ماهپرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۱۰,۲۴۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۹۹,۵۷۶ میلیارد تومان می باشد.


مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس - پتروشیمی مارون - پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی جم.


پرتفوی غیر بورسی:


ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۶۳,۵۶۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۱,۱۴۱ میلیارد تومان می باشد.


بدین ترتیب NAV هر سهم تاپیکو ۲۱,۳۰۲ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۲ درصد می باشد.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0