بولتن اقتصادی
1399/08/25
09:22
‍ افغانستان به جمع خریداران گاز از ایران می‌پیوندد سفیر سابق ایران در افغانستان با تاکید بر اینکه نیاز افغانستان به گاز ایران یک امر قطعی است، گفت...

افغانستان به جمع خریداران گاز از ایران می‌پیونددسفیر سابق ایران در افغانستان با تاکید بر اینکه نیاز افغانستان به گاز ایران یک امر قطعی است، گفت: ایران به یک افغانستان باثبات و توسعه‌یافته نیاز دارد، توسعه افغانستان در واقع برای ما یک هدف راهبردی است و از این طریق می‌توانیم شرق کشور را فعال کنیم.

انتهای خبر

0
0