حسین زمانی
1399/08/19
23:06
وپست روزانه : پس از اصلاح نسبتا شدید، واکنش مثبت به ترند صعودی بلند مدت و سطح 50 فیبو همراه با حجم نسبتا بالا .

وپست روزانه : پس از اصلاح نسبتا شدید، واکنش مثبت به ترند صعودی بلند مدت و سطح ۵۰ فیبو همراه با حجم نسبتا بالا .انتهای خبر

0
0