کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/08
19:00
#فروش #بهار #قطعه_سازی ❇️ رشد فروش ❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای قطعه سازی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 (16) ➖ #ختور رشد 37% ➖ #خچر...

#فروش #بهار #قطعه_سازی❇️ رشد فروش❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای قطعه سازی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۱۶)➖ #ختور رشد ۳۷٪


➖ #خچرخش رشد ۱۰۴٪


➖ #خفنر رشد ۱۳۶٪


➖ #خزر رشد ۱۱۰٪


➖ #خریخت رشد ۳۹٪


➖ #خکار رشد ۸۹٪


➖ #خفناور رشد ۹۰٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0