موج مثبت Positive Wave
1399/10/09
09:20
#وخارزم زیر 1100 تومان یعنی رایگان یعنی مفت بازار این سهم ها باید از دست سهامدار بی سواد جمع بشه

#وخارزم زیر ۱۱۰۰ تومان یعنی رایگان یعنی مفت بازاراین سهم ها باید از دست سهامدار بی سواد جمع بشه

انتهای خبر

0
0