خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/23
20:45
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | #ونیکی | 📆 1399/08/23 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 20,617 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 11,710 ♦️قیمت بر خالص...

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | #ونیکی |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۳🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۲۰,۶۱۷🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۱,۷۱۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0