کارگزاری آبان
1400/01/08
10:16
📈رایانه ای ها نیز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#سيستم, #مرقام و #رانفور مثبت و متعادل اند.#رافزا با افزایش تقاضا داد و ستد می شود.#آپ, #پرداخت #افرا...

📈رایانه ای ها نیز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#سیستم, #مرقام و #رانفور مثبت و متعادل اند.#رافزا با افزایش تقاضا داد و ستد می شود.#آپ, #پرداخت #افرا و #رکیش پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0