همفکران
1399/08/19
17:54
#خبرهای_موثر 📌محمد صدر: بدون FATF حتی پس از لغو تحریم‌ها هم مشکل خواهیم داشت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اگر تمام تحریم‌ها نیز برداشته شود و...

#خبرهای_موثر


📌محمد صدر: بدون FATF حتی پس از لغو تحریم‌ها هم مشکل خواهیم داشتعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت:


اگر تمام تحریم‌ها نیز برداشته شود و در صورتی که FATF حل نشده باشد، همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است و باید دوستان در راس مجمع به این مساله توجه جدی داشته باشند/جمارانانتهای خبر

0
0