کدال۳۶۰
1401/03/17
10:53
#وسالت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیرو نامه 121/183664 مورخ 1401/03/01 سازمان بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت...

#وسالت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیرو نامه ۱۲۱/۱۸۳۶۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت بانک قرض الحسنه رسالتشرح رویداد:


مجوز فعالیت در بازار بین بانکی
۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۰:۵۴:۴۵ (۸۹۱۹۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0