نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/10
16:21
#پترول #تاپیکو #شپنا #فولاد سهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خرید

#پترول


#تاپیکو


#شپنا


#فولادسهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خریدانتهای خبر

0
0